Navigatie

aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte

Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte

Is uw werkgever aansprakelijk voor uw beroepsziekte? Als u lijdt onder een beroepsziekte komen er onvermijdelijk juridische zaken naar voren. Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte is in de wet geregeld.
U wilt uw schade vergoedt hebben en mogelijk smartengeld ontvangen. U wilt uw werkgever aansprakelijk stellen. Belangrijk is te weten dat uw werkgever verantwoordelijk is voor gezonde arbeidsomstandigheden op het werk en een zorgplicht heeft om alles te doen om uw veiligheid te waarborgen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Uw werkgever moet van de wet een aantal zaken rondom uw arbeidsomstandigheden eenvoudigweg goed geregeld hebben. Deze voorschriften zijn dusdanig uitgebreid dat er al snel sprake is van een bedrijfsongeval waarbij de aansprakelijkheid, en daarmee de verplichting om alle letselschade kosten te vergoeden, bij de werkgever ligt.

Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte in de wet

De werkgever is aansprakelijk als hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan (artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk wetboek art. 7:658 BW). Dit heet ook wel schuldaansprakelijkheid. Uw werkgever moet aan zijn wettelijke zorgplicht voldoen. Zo is hij verplicht om te zorgen dat uw werk uw gezondheid niet negatief beïnvloed, hij moet actie ondernemen om te zorgen dat uw (initiële) klachten minder worden, hij moet de mogelijkheid geven voor risico onderzoek, hij moet u de gelegenheid stellen om deel te nemen aan overleggen waar de arbeidsomstandigheden worden besproken, hij moet een risico-inventarisatie maken over gevaren op de werkplek en zo zijn er nog een aantal zorgplichten voor uw werkgever.
Uw werkgever moet de door u opgelopen schade vergoeden die u heeft geleden bij het uitoefenen van uw beroep indien uw werkgever niet de nodige en vereiste maatregelen heeft genomen tegen gevaren die hem bekend hadden moeten zijn.

Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte is dus niet altijd zo eenvoudig. Al met al werk voor de letselschade advocaat die uw werkgever aansprakelijk moet stellen.

De aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte moet u wel kunnen aantonen

aansprakelijkheid werkgever beroepsziekteAls u merkt dat u zich wat minder voelt of u voelt zich al ziek en u weet dat dit door uw werk of werkomstandigheden komt, probeert u dan alvast zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij elkaar te verzamelen. Gaat u gerust even langs bij de arbo arts om de situatie voor te leggen of te laten onderzoeken. Probeer op een of ander manier dit ook op schrift te krijgen. Een aantekening in het dossier, een memo of e-mail waarin hij zijn bevindingen bevestigd. Dit maakt het aansprakelijk stellen van uw werkgever eenvoudiger. Maak ook een lijst met mensen die van de misstanden op de hoogte zijn en die mogelijk voor u kunnen getuigen. Kijk of u de risico inventarisatie kunt inzien om te kijken wat er over uw situatie is geschreven. En bewaar alle mailtjes, brieven, verslagen en notulen waar melding gemaakt wordt van uw werkomstandigheden. Of neem uw digitale camera een keer mee naar het werk en fotografeer de oorzaken van uw beroepsziekte. Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte is dus een kwestie van goed alles documenteren. Hoe meer zaken u in een mogelijke procedure kunt overleggen hoe eenvoudiger het is om uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Laat u bij aansprakelijkheid werkgever bijstaan door een letselschade expertProfessioneel hulp bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever is aan te bevelen. Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte procedure is niet altijd een eenvoudige zaak. Loonschade is vaak de hoogste post bij een schadeclaim. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever zal er alles aan doen om deze schadepost zo laag mogelijk te krijgen. Zij hebben daar meestal meer ervaring mee dan u. Laat u dus goed informeren en begeleiden daarin.

Aansprakelijkheid werkgever beroepsziekte
5 1 vote


Reageren niet meer mogelijk.