Navigatie

voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen

Voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen

Hierbij een voorbeeldbrief die u kunt sturen als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor schade die u is berokkend. Deze voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen is al vaak gebruikt. Om er zeker van te zijn dat degene die u aansprakelijk stelt ook de brief heeft ontvangen kunt u deze brief het best per aangetekende post versturen. Dan is er nooit twijfel over.
Als verplichtingen welke tot een schriftelijke of mondelinge overeenkomst niet tot stand zijn gekomen en er is daarbij voor u nadeel ontstaan en de aansprakelijke partij is daarin te kort geschoten dan kunt deze tegenpartij aansprakelijk stelen. De aansprakelijkheid geldt ook bij ‘toerekenbare tekortkoming’. Dit is van toepassing als de overeenkomst niet goed is nagekomen of niet op tijd is nagekomen. Als er dus door het niet nakomen van de overeenkomst schade bij u is ontstaan en de tegenpartij is dat aan te rekenen, dan kunt u middels een brief overgaan tot het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Aanhef voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen

Naam van de tegenpartij
Adres van de tegenpartij

Woonplaats van de tegenpartij

Betreft: aansprakelijkheid voor de schade op datum schade

Hoe moet een brief eruit zien als je iemand aansprakelijk wilt stellen

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief stel ik u formeel aansprakelijk voor de schade die door u is toegebracht op datum schade. Op grond van Boek 6, artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek is iemand die door een onrechtmatige daad een ander schade berokkent, verplicht de schade te vergoeden. Naar mijn mening bent u aansprakelijk voor de schade, omdat rede schade. Dit wordt tevens bevestigd door mogelijke getuigen en/of een politierapport.

Op dit moment bestaat de schade uit zo volledig mogelijke omschrijving van de schade. Ik schat dat de schade nu reeds € schadebedrag bedraagt, maar ik sluit niet uit dat daar nog meer kosten bijkomen. Ook daarvoor stel ik u aansprakelijk.

Mocht u er behoefte aan hebben de schade te laten vaststellen door een expert, dan is het natuurlijk mogelijk om hier afspraken over te maken. Uw voorstel ontvang ik in dat geval graag schriftelijk. Ik zal ook mijn verzekeraar op de hoogte brengen van dit voorval en voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling verzoek ik u hetzelfde te doen.

Hoogachtend,

Uw handtekening

Uw naam

Uw adres

Uw  woonplaats

voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen

Voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen gebruiken om schade te claimenSchrijf op tijd deze brief als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor de schade die u berokkend is. U hoeft niet eerst uit te zoeken of u de tegenpartij wel aansprakelijk kunt stellen. Gebruik deze voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen gerust. Iemand aansprakelijk stellen kan altijd als u vindt dat de overeenkomst niet is nagekomen.

Voorbeeldbrief iemand aansprakelijk stellen
5 4 votes


Reageren niet meer mogelijk.