Navigatie

vergoeding vertraging vlucht

Vergoeding vertraging vlucht

Vergoeding na uw vertraagde vlucht? Een vlucht die geannuleerd wordt, flinke vertraging oploopt, aansluitingen die bij overstappen worden gemist door vertragingen, annulering van de vlucht, technische problemen een vergoeding vertraging vlucht behoort dan tot de mogelijkheden.
Uw vlucht heeft vertraging opgelopen en u wilt daarvoor een vergoeding ontvangen. Er kunnen heel wat redenen zijn waarom uw vlucht niet op tijd is verlopen. U heeft hierdoor schade opgelopen waaraan u niets kon doen. Vaak is een schadevergoeding mogelijk. Een zogenaamde vergoeding vertraging vlucht behoort tot de mogelijkheden. Waar u recht op heeft, is bepaald in een Europese verordening. Deze verordening is van toepassing, en dan is er dus ook een mogelijk schadevergoeding van toepassing, als aan de volgende regels is gehouden. Uw vlucht is van een luchthaven van de Europese Unie vertrokken of u vliegt vanuit een niet Europees land naar een luchthaven van een Europees land. In het eerste geval maakt niet uit welke luchtvaartmaatschappij het is. In het tweede geval moet het een Europese luchtvaartmaatschappij zijn. Tevens moet u op tijd zijn ingecheckt en uw vlucht zijn bevestigd.

Vlucht is vertraagd. Als uw vlucht is vertraagd dan heeft u recht op een goede verzorging gedurende het niet door u geplande oponthoud. Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, dan heeft u recvlucht vertraagd schadevergoedinght op een vergoeding vertraging vlucht. Vlucht is geannuleerd. Als uw vlucht is geannuleerd heeft u recht op een vergoeding. Als u op het vliegveld bent omgeboekt naar een andere vlucht, dan is er ook sprake van een annulering. Gemiste aansluiting. U heeft uw aansluiting gemist als uw eerste vlucht vertraagd is vertrokken en u vervolgens te laat was voor uw aansluitende vlucht. Instapweigering. Bij het inchecken hoort u dat het vliegtuig vol is en dat u niet meer mee mag.

Naast een mogelijke vergoeding dient de luchtvaartmaatschappij u bij vertragingen verzorging aan te bieden. Ook als u door de vertragingen in een hotel moet slapen, dan dient de luchtvaartmaatschappij hiervoor te zorgen en hiervoor te betalen.
Heb ik  recht op vergoeding vertraging vlucht?

U heeft recht op een vergoeding vertraging vlucht als u een vertraging heeft opgelopen van meer dan drie uur. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor de vertraging van uw vliegtuig. Het Europese hof van Justitie heeft bepaald hoe hoog de vergoeding is die u voor uw vertraging krijgt. Deze vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt.

  • Alle vluchten tot 1500 kilometer: 250 euro per passagier
  • Alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 kilometer: 400 euro per passagier
  • Alle vluchten van of naar een lang buiten de Europese Unie tussen de 1500 en 3500 kilometer: 400 euro per passagier
  • Alle vluchten van of naar een land buiten de Europese Unie van meer dan 3500 km: 600 euro per passagier
  • Alle vluchten van of naar een land buiten de Europese Unie van meer dan 3500 km en minder dan 4 uur vertraging: 300 euro per passagier

Deze vergoeding regels zijn nvergoeding vertraging vluchtiet van toepassing als de luchtvaartmaatschappij te maken heeft met een situatie van overmacht. Sluiting van het vliegveld door hevige sneeuwstormen, dichte mist, orkanen, etc, zijn situatie waardoor uw vlucht vertraging kan oplopen. Hier kan de luchtvaartmaatschappij niets aan doen. In deze overmacht situatie heeft u geen recht op een vergoeding vertraging vlucht. Als uw vertraging meer is dan vijf uur dan heeft u de keus om de vlucht niet meer te nemen. De kosten van uw vliegticket dient dan door de luchtvaartmaatschappij aan u te worden terugbetaald.

Juridische kant van schadevergoeding voor vertraagde vlucht

Op basis waarvan wordt een schadevergoeding gegeven? Wat zijn de juridische regels van een vergoeding vertraging vlucht? Er is een Europese Verordening die bepaald dat een passagier die met een vliegtuig zou meegaan waarvan de vlucht geannuleerd is, compensatie kan krijgen voor de vertraging van de betreffende vlucht. Deze regel is sinds het zogenaamde Sturgeon-arrest niet alleen van toepassing op geannuleerde vluchten maar ook van toepassing op vertraagde vluchten. Dit Sturgeon-arrest is bevestigd door de Nederlandse rechter. Als de vertraging meer dan drie uur is en de schadeclaim binnen twee jaar is ingediend, mag een schadevergoeding voor de vertraging van de vlucht in het vooruitzicht gesteld worden. Het kan natuurlijk gebeuren dat de vertraging minder isvlucht annulering vergoeding dan 3 uur maar er hierdoor wel een aansluiting met een volgende vlucht wordt gemist. Dan is ook een vergoeding vertraging vlucht mogelijk. De rechter kan het Sturgeon-arrest van toepassing laten zijn. Regels vergoeding vertraging vlucht van een geannuleerde vlucht: Europese verordening nummer 261/2004;

  • Arrest vergoeding vertraging vlucht van een vertraagde vlucht: Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 19 november 2009, VR 2010, 35;
  • Uitspraak vergoeding vertraging vlucht van een vertraging meer dan 3 uur: Rechtbank Amsterdam Rb Amsterdam 27 december 2012, NJF 2013, 154;
  • Uitspraak vergoeding vertraging vlucht van vertraging minder dan de 3 uur: Rechtbank Amsterdam 22 juni 2012, NJF 2012, 364.

In al deze gevallen is wel van toepassing dat als er zulke omstandigheden waren dat in alle redelijkheid van de luchtvaartmaatschappij niet te verwachten was dat deze annulering of vertraging van de vlucht had kunnen voorkomen, dan zijn deze regels niet van toepassing.

Als u geen vergoeding vertraging vlucht krijgtWat nu als de luchtvaartmaatschappijappij geen schadevergoeding wil geven? Als u geen vergoeding krijgt kunt u een klacht indienen bij het meldpunt luchtvaartpassagiers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U dient uw klacht bij het ILT in te dienen waarna deze gaat beoordelen of de regels van de Europese Verordening zijn toegepast. Deze doet dan een, overigens geen bindende, uitspraak die u kunt voorleggen aan de luchtvaartmaatschappij. Willen ze dan nog steeds niet meewerken aan een vergoeding voor de vertraagde vlucht dan kunt u een gang naar de rechter overwegen. Heeft u een rechtsbijstand verzekering, maakt u daar dan gebruik van.

 

Vergoeding vertraging vlucht
5 1 vote


Reageren niet meer mogelijk.