Alles Over Schadevergoeding bij Letsel.

"Hoe kunt u een schadevergoeding claimen bij letsel en schade. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de tegenpartij? Wat moet u doen om schade te claimen? Heeft u recht op smartengeld? Hoe letselschade bedragen berekenen?"

letselschade bedragen die worden uitgekeerd

Wat te doen bij letselschade na ongeval?

Welke 10 stappen te nemen voor claimen van schadevergoeding?


Stappenplan bij Letselschade

Letselschade opgelopen, wat nu?

U bent slachtoffer geworden van een ongeval waar u niets aan kon doen. De ander is aansprakelijk voor de ontstane situatie. U heeft letsel opgelopen door de schuld van die ander. Hierdoor heeft u te maken met allerlei extra onkosten en gemiste inkomsten, wat moet u doen?Verkeersongeval met Letselschade

Wat te doen na ongeval in het verkeer? U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval en gewond geraakt. U heeft letsel opgelopen. Mogelijk ontstaan de klachten door de aanrijding pas later. Doot het fietsongeluk of auto ongeluk maakt u allemaal extra kosten die u vergoed wilt zien van de aansprakelijke tegenpartij. U wilt al uw letselschade vergoed hebben van de voor u noodlottige aanrijding. Meer berichten over verkeersongevallen.


Bedrijfsongeval met Letselschade

Een ongeval zit in een klein hoekje. Bedrijfsongevallen gebeuren. Vaak is de baas aansprakelijk voor de schade. De zorgplicht van een werkgever gaat ver. Bij een bedrijfsongeval is het bijna altijd de werkgever die aansprakelijk gesteld kan worden. Ook als is het bedrijfsongeval uw eigen schuld. Een werkgever heeft een uitgebreide wettelijke zorgplicht om een bedrijfsongeval te voorkomen. Een schadevergoeding claimen is bijna altijd succesvol. Er is altijd wel wat te vinden wat niet goed is. Meer berichten over bedrijfsongevallen.


Medische Fout met Letselschade

Als een arts verwijtbaar medische onzorgvuldig heeft gehandeld dan wordt dit een medische fout genoemd. Loopt u daarbij letselschade op, dan kunt u de kosten van een medische misser op de arts, ziekenhuis, huisarts, of tandarts verhalen. De arts kunt u aansprakelijk stellen voor uw schade en een schadevergoeding medische fout eisen. Meer berichten over medische fouten.


Andere ongevallen

Schade kunt u op veel manieren oplopen. Een aanrijding met whiplash, een product dat een gebrek vertoont, een hondenbeet, hersenletsel door een medische fout maar ook schade door psychisch letsel. Aan al deze ongelukken kunt u lichamelijk of geestelijk letsel overhouden. Ongelukken waarbij smartengeld voor de psychische schade en schadevergoeding voor de materiële schadeposten aan de orde is, en bij de wederpartij geclaimd kunnen worden. Meer berichten over schadevergoeding andere ongevallen.


Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, dan krijgt u al uw schade vergoed. Maar waar krijgt u mee te maken in een letselschade procedure. Wat zijn uw rechten en waar moet u aan denken? Een letselschadezaak kan lang duren. Informeer u vooraf goed.


Letselschade in 't kort


1. Schadevergoeding

U heeft letselschade opgelopen en wilt een schadevergoeding claimen bij de tegenpartij. Als de tegenpartij volledig aansprakelijk is, kunt u een maximale schadevergoeding bij letselschade claimen. Al uw extra kosten komen die u door uw letsel moet maken, komen voor een vergoeding in aanmerking. Documenteer al uw schadeposten daarom nauwkeurig.


2. Smartengeld

Als u door een ander gewond raakt en letselschade oploopt, dan heeft u niet alleen materiële schade, maar ook immateriële schade. U lijdt psychische, emotionele en geestelijke schade als gevolg van het ongeval. U komt dan in aanmerking voor een smartengeld vergoeding. Hoe kunt u smartengeld berekenen en claimen? Op hoeveel immateriële schadevergoeding heeft u recht?


3. Claimen

U heeft schade opgelopen en wilt een claim indienen bij de tegenpartij voor alle door u opgelopen schade. U wilt al uw schade claimen. Een maximale schadevergoeding en hoge smartengeld claim. U wilt geld zien voor alle onkosten die u extra maakt door uw opgelopen letsel. U wilt alles vergoed hebben. Er zijn veel verschillende schadeposten die u kunt claimen.


4. Bedragen

U heeft wettelijk recht op een geldbedrag ter vergoeding van al uw schade door uw letsel. Maar hoe hoog is het bedrag? Welke schadevergoeding wordt uitgekeerd? U mag rekenen op een bedrag voor uw materiële schade en mogelijk een bedrag om uw leed te compenseren. Bekijk voorbeelden van letselschade bedragen van eerdere rechtszaken.


5. Berekenen

U hebt een ongeval gehad en wilt een schadevergoeding claimen. U heeft letselschade en wilt alle schade vergoed hebben. Maar hoeveel krijgt u? Hoe berekent u uw letselschade eigenlijk? Letselbedragen berekenen en claimen, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kunt u een berekening maken van de schade? Op hoeveel schadevergoeding en smartengeld heeft u recht?


6. Vergoeding

Bij het indienen van een claim is het belangrijk om al uw schadeposten mee te nemen voor de letselschade vergoeding. De vergoeding kan zowel voor de materiële schade als ook voor de immateriële schade van toepassing zijn. Alle schadeposten dienen nauwkeurig verzameld en op de rij gezet te worden voor het krijgen van een maximale letselschadevergoeding.


7. Soorten

Letselschade kan bestaan uit materiële schade, maar ook uit immateriële schade. Als een ander aansprakelijk is, kan het slachtoffer een schadevergoeding eisen voor zijn materiële schade en smartengeld vergoeding voor zijn immateriële schade. Bij volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij kunt u een maximale schadevergoeding eisen voor al uw schadeposten.


8. Aansprakelijk

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient u de wederpartij aansprakelijk te kunnen stellen. Degene die verantwoordelijk is voor de door u opgelopen schade zal dit moeten vergoeden. Voorwaarde hiervoor is dat de wederpartij door u aansprakelijk gesteld dient te worden. U kunt dit doen op basis van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming.


9. Verjaring

Een belangrijke reden om niet te lang te wachten met het stellen van de aansprakelijkheid, is om verjaring van uw letselschade zaak tegen te gaan. Door het aansprakelijk stellen stuit de verjaring en zal de tegenpartij aan te spreken blijven om zijn of haar aansprakelijkheid voor de door u opgelopen letselschade. Hierdoor blijft u in de gelegenheid al uw schade te kunnen claimen.


10. Gedragscode

De Letselschaderaad heeft een gedragscode opgesteld om de behandeling van een letselschadezaak correct en duidelijk te laten verlopen. De letselschaderaad geeft richtlijnen die een slachtoffer en letselschadebureau helpen bij de letselschade procedure. Kies een letselschadebureau of letselschade advocaat die deze gedragscode hanteert.


11. Aansprakelijkheid

Voor alle extra kosten die u moet maken, die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben, kunt u de letselschade claimen bij de tegenpartij. Van vervoerskosten naar het ziekenhuis tot het compenseren van inkomensverlies omdat u uw werk niet meer volledig kunt hervatten. Daarnaast kunt u als smartengeld claimen. De eerste stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.


12. Psychisch

Een ongeval brengt vaak ook veel pijn en verdriet met zich mee. Pijn door de operatie en revalidatie. Verdriet door schaamte voor de littekens of omdat het slachtoffer zijn favoriet hobby moet staken. Voor al deze emotionele en geestelijke schade kan een smartengeld uitkering geclaimd worden. Een vergoeding ter compensatie van al het verminderde plezier in het leven.


13. Schadeposten

Is de tegenpartij aansprakelijk dan komen alle extra te maken kosten en al het inkomensverlies als gevolg van het ongeval voor een vergoeding in aanmerking. Van de eigen bijdrage voor medicijnen of de vervoerskosten naar het ziekenhuis tot huishoudelijke hulp of financiële compensatie van loonschade omdat het slachtoffer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt.


14. Werkgever

De wettelijke zorgplicht zorgt ervoor dat bij letselschade door een arbeidsongeval de werkgever bijna altijd aansprakelijk is. Bij een bedrijfsongeval is een werkgever niet aansprakelijk als alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en het opgelopen letsel geheel aan eigen roekeloze gedrag van het slachtoffer te wijten is of door hem of haar opzettelijk is veroorzaakt.


15. Rechtshulp

Bij een letselschade advocaat of letselschade bureau die voor u gratis uw letselschade procedure in orde maakt betaalt u niets. Dit kan omdat de rechtshulp kosten ook bij de tegenpartij geclaimd kunnen worden als schadepost. Let wel op, dit is allen bij volledige aansprakelijkheid gratis. Bent u voor een deel zelf aansprakelijk, dan moet u ook voor een deel de rechtshulp kosten zelf betalen.


16. Voorschot

Pas bij de medische eindtoestand, als de situatie weinig meer zal veranderen, kan de totale hoogte van de schadevergoeding definitief worden vastgesteld. Dit moment kan lang duren. Het is daarom mogelijk om van de aansprakelijke partij een voorschot te krijgen op de schadevergoeding. Zo hoeft het slachtoffer alle schade niet zelf langdurig voor te schieten.