Aansprakelijkheidsverzekering betaalt de schadevergoeding