Aansprakelijkstelling betekent iemand aansprakelijk stellen