Beroepsziekte: schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Als u langere tijd aan bepaalde risico’s op het werk blootgesteld bent geweest en daar ziek van bent geworden, dan is er sprake van een beroepsziekte. Als u daar financieel nadeel van ondervindt, bijvoorbeeld door geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan kunt u daar een schadevergoeding voor claimen bij uw werkgever.

More Content