Medische fout of medische misser: schadevergoeding

U heeft te maken met een medische fout. Een medische blunder van uw arts,  ziekenhuis, tandarts of andere hulpverlener. U draagt de psychische en lichamelijk gevolgen van de medische misser. U lijdt schade en wilt een schadevergoeding. U wilt een schadeclaim indienen bij de behandelend arts, ziekenhuis of kliniek. Hoe moet u dat doen? Kunt u uw medische dossier opvragen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van ziekenhuis of dokter bij een grove nalatigheid. Kunt u de kliniek aansprakelijk stellen?

More Content