Verjaring bij letselschade

U heeft letselschade opgelopen en wilt een schadevergoeding claimen. Maar bent u niet te laat? Als uw zaak verjaart, dan kunt u geen aanspraak meer maken op vergoeding van de schade. Een verjaringstermijn gaat lopen als u bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke partij. Een verjaringstermijn kan worden opgeschoven door de verjaring te stuiten. Na de stuiting start er een nieuw verjaringstermijn.

More Content