Oogletsel door vuurwerk opgelopen en oog beschadigd?