Aansprakelijkheid werkgever informatie

Is uw werkgever altijd aansprakelijk bij een ongeval op het werk? Kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen als het bedrijfsongeval uw eigen fout was? Door de wettelijke zorgplicht gaat de aansprakelijkheid van de werkgever ver. Een werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Alleen bij opzet of roekeloos gedrag kan uw baas onder zijn aansprakelijkheid als werkgever uit. Werkgevers zijn bijna altijd verzekerd voor bedrijfsongevallen. Stel uw baas gerust aansprakelijk.