Asbest informatie

U bent ziek geworden door het inademen van asbestvezels. Ziek van asbest betekent ook meteen ernstig ziek worden: asbestose, mesothelioom, asbestlongen of longkanker. Asbest verwijderen moet nauwkeurig gebeuren. Eenmalig asbest ingeademd, dan is het risico klein. Gezondheidsrisico's zijn groot als u langdurig blootgesteld bent geweest aan asbestvezels. Als u asbest ingeademd hebt en ziek geworden bent, dan heeft u recht op een tegemoetkoming schadevergoeding voor asbest schade.