Burn-out informatie

Een burn-out is een bedrijfsongeval. Uw werkgever heeft een zorgplicht. Komt uw werkgever deze plicht niet na, dan is deze aansprakelijk voor de schade. Alle informatie over een burn-out en verantwoordelijkheden van de werkgever.