loonschade informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. De werkgever lijdt hierdoor schade, maar heeft regresrecht. Als een ander aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever loonregres nemen en de loonschade claimen. Werkgevers die kosten maken voor zieke werknemers kunnen de loonschade verhalen op de veroorzaker. Houdt bij het loonschade berekenen er rekening mee dat niet alle extra te maken kosten verhaald kunnen worden.